Nadajemy z samego centrum Jawora, średniowiecznego Zamku Piastowskiego. Miejsce to przez znaczną część swojej historii było więzieniem, w tym nazistowskim
i komunistycznym. W końcówce lat 80 artystyczne środowiska zaczęły wykorzystywać przestrzeń Zamku do twórczej działalności. W tym miejscu powstała alternatywna przestrzeń, w której uformowała się Samoorganizacja Artystyczna Zamek Nadaje.

Zapraszamy na spotkanie z naszym nadawaniem, które otwiera nową, inspirującą przestrzeń dialogu, ekspresji
i twórczego działania – zabierzemy Was w podróż po alternatywnych światach muzyki, sztuki, kultury.

Jesteśmy kolektywem indywidualistów, spotkaniem artystów, aktywistów, wizjonerów, awangardową działalnością artystyczną i społeczno-kulturową, która trwa ponad
30 lat i ciągle wzrasta, twórczo ewoluuje.

 

Podstawą naszego działania jest wolność, to właśnie ona jest matką sprawczości, którą obdarzony jest człowiek. Poprzez swoje wybory, działania, bądź obojętność, codziennie kreujemy rzeczywistość, a kreacja ta oddziałuje na Innych. Świat, który nas otacza jest wspólnotą naszych kreacji, które wzajemnie na siebie oddziałują.

 

Jakie będzie nasze wspólne, wzajemne oddziaływanie, czy będziemy wzrastać jako ludzie, czy będziemy bliżej siebie, otwarci na siebie, otwarci na inność? Chcemy świadomie i aktywnie uczestniczyć w twórczej kreacji świata, wykorzystywać naszą wolność w jej pozytywnym ujęciu, dając od siebie to co najlepsze, skierowani ku dobru, urzeczywistniać je w twórczym działaniu.