Jammusesja to audycja trochę KULTURAlna, trochę NATURAlna i wiele różności pomiędzy…
Jammusesję można porównać do dobrego klubu muzycznego, do którego chodzisz mimo wszystko, nie znając programu – dla samej marki.
Zakres treści: od leśnych tajemnic do muzycznych sekretów Nowego Orleanu.
Prowadzi Jammu – człowiek nie do opisania.