Michał Borowski „Sezamek” prowadził w latach 2010 – 2013 oraz 2015 – 2016 autorską audycję muzyczną w Studenckim Studiu Radiowym EGIDA, aktualnie działa w Radiu Zamek Nadaje. Zawodowo zajmuje się prawem, a hobbystycznie bawi się w spikera i konferansjera oraz zbiera płyty.